Dr n.wet.Natalia Dąbrowska

Absolwentka wrocławskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Ukończyła studia w 2009 roku. W latach 2009-2013 doktorantka w Katedrze i Klinice Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. , gdzie w 2013 roku obroniła pracę doktorską pt: "Badanie nad oddziaływaniem wszczepu porożogennych komórek macierzystych, ich homogenatu i supernatantu na regenerację ubytków kostnych w żuchwie u królików". Od 2013 roku pracowała w klinice weterynaryjnej w Opolu, gdzie zajmowała się głównie chirurgią i ortopedią weterynaryjną. Od 2018 roku uczestniczka podyplomowych studiów specjalizacyjnych z zakresu radiologii weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Uczestniczka licznych konferencji i szkoleń z zakresu chirurgii i ortopedii weterynaryjnej, w tym warsztatów  TTA rapid. Jej zainteresowania zawodowe obejmują głównie chirurgię, ortopedię i radiologię weterynaryjną. W wolnym czasie nurkuje, podróżuje oraz biega w biegach OCR.

 

Lek. wet. Jakub Boćko 

Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjne na UP we Wrocławiu w 2016 roku. Odbył staż w klinice weterynaryjnej w Opolu gdzie pracował przez kolejne 4 lata. Jego główne zainteresowania to diagnostyka obrazowa, rozród oraz interna. Ukończył kursy z zakresu ultrasonografii jamy brzusznej psów i kotów, kurs hematologii oraz hepatologii. Uczestniczył w licznych konferencjach z zakresu rozrodu małych zwierząt i nie tylko. Od dziecka związany z hodowlą psów. Prowadzi rodzinną hodowlę psów rasowych FCI. Prywatnie fan sportu, głownie piłki nożnej, gór oraz biegów z przeszkodami.